สายตรวจปราบปรามปรามสายที่ ๑ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
เมื่อวันที่  ๒๙ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 


พื้นที่ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่ม  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
 

 

 


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 456
E-Mail : tak@dnp.go.th