dd
erfer
 

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ23 ธันวาคม 2562
เวลา 11 นาฬิกา 15 นาที

 

 

 

 

565jyujtt565

fg

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มพระบารมี
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก
อุทยานแห่งชาติของไทย

สถิติรายละเอียดแห่งคดี
ของอุทยานเเห่งชาติและวนอุทยาน
สถิติคดีของอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน
(จำแนกตามหน่วยปฏิบัติ)

สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
สถิติเงินรายได้อุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
 
hh
e
g
xc
nnn
mmm
zz
gg
zsfd
88
 
 
 
 
 
 
 
 
 oi เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง สถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
oi เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินงบประมาณ..
oi เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินงบประมาณ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการอุทยานแห่งชาติและบริการนักท่องเที่ยว)
oi เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง สถาปนิก ปฏิบัติงานประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ
 
 
 
 
 
 
 

        
           พิธีเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และงานแสดงวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าต่างๆ
            เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖
           ณ ลานนันทนาการ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

 

วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๐ น.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร นิทรรศการของโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องการรวบรวมพันธุ์ไม้พื้นถิ่น
ไม้หายาก และกล้วยไม้ป่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ
เป็นผู้ถวายรายงาน พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ เย็นกาย
ผอ.ส่วนอุทยานฯ รักษาราชการแทน ผอ.สบอ.๑๔...
วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น.
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
รักษาราชการแทน ผอ.สบอ.๑๔ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช และคณะผู้ติดตาม ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ในเวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐น.
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ...
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
รักษาราชการแทน ผอ.สบอ.๑๔ พร้อมคณะ เข้าเฝ้ารับเสด็จ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ลานจอด
ฮ. เขตพัฒนาราษฎรพื้นที่สูงดอยมูเซอ ในเวลา ๑๐.๐๐ น.
รับฟังบรรยายคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติฯ
โดยมี หน.อช.ตากสินฯเป็นผู้บรรยาย ในเวลา ๑๑.๐๐ น. รับฟังบรรยายฯ...
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้
และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ
เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องเป่าลมดับไฟป่าพระราชทาน
และการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ควบคุมไฟป่าของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติฯ
พื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ จากนั้นอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติฯ
ได้มอบนโยบายให้ หน.อุทยานแห่งชาติ หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า...
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวย
การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามมติ ครม.
โดยมี นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ
นายบุญช่วย ชุนหกิจ ผอ.ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์...


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 701 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
Email: dnp14_tak@dnp.mail.go.th