dd
erfer
 

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ9 เมษายน 2563
เวลา 09 นาฬิกา 35 นาที

 

 

 

 

565jyujtt565

fg

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มพระบารมี
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก
อุทยานแห่งชาติของไทย

สถิติรายละเอียดแห่งคดี
ของอุทยานเเห่งชาติและวนอุทยาน
สถิติคดีของอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน
(จำแนกตามหน่วยปฏิบัติ)

สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
สถิติเงินรายได้อุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
 
hh
e
g
xc
nnn
mmm
zz
gg
zsfd
88
 
 
 
 
 
 
 
 
 oi เรื่อง : รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง สถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
oi เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง สถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
oi เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินงบประมาณ..
oi เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินงบประมาณ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการอุทยานแห่งชาติและบริการนักท่องเที่ยว)
oi เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง สถาปนิก ปฏิบัติงานประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ
 
 
 
 
 
 
 

        
           พิธีเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และงานแสดงวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าต่างๆ
            เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖
           ณ ลานนันทนาการ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

 

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย
ของกรมอุทยานฯ ในการเตรียมความพร้อม
ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัส
covid-19 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
...
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
เข้าร่วมตรวจติดตามการจัดเก็บเงินรายได้ เพื่อบำรุงรักษา
อุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
โดยมีหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมประชุม ณ อุทยานแห่งชาติแม่เมย ต.แม่สอง
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจ
การครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตอุทยานแห่งชาติลานสาง
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓โดยมี หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดินและชุมชน
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เข้าร่วมประชุม ณ อช.ลานสาง ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก
นายสันธาน มั่นคง ผอ.สบอ.๑๔ พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ เย็นกาย
ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาคสนามในพื้นที่ จ.ตาก เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
พร้อมทั้ง ได้มอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยมี
หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้การต้อนรับและนำตรวจพื้นที่
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ ตรวจติดตามเรื่องร้องเรียน
การจัดงานเทศกาลพิชิตยอดเขาหลวง ครั้งที่ ๓๑ ณ อุทยานแห่งชาติ
รามคำแหง และในเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.ได้เดินทางตรวจเยี่ยม
และให้กำลังใจการปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
ณ วนอุทยานวน.ถ้ำลม-ถ้ำวัง จ.สุโขทัย โดยมี หน.หน่วยงานภาคสนามฯ
และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
รักษาราชการแทน ผอ.สบอ.๑๔ เป็นประธาน
ในการประชุมการตรวจติดตามและประเมินผลมาตรฐาน
ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL)
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ (ศาลาร่วมใจ)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) โดยมี
ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามฯ
...


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 701 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
Email: dnp14_tak@dnp.mail.go.th