dd
erfer
 

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ1 พฤศจิกายน 2562
เวลา 16 นาฬิกา 20 นาที

 

 

 

 

565jyujtt565

fg

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มพระบารมี
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก
อุทยานแห่งชาติของไทย

สถิติรายละเอียดแห่งคดี
ของอุทยานเเห่งชาติและวนอุทยาน
สถิติคดีของอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน
(จำแนกตามหน่วยปฏิบัติ)

สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
สถิติเงินรายได้อุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
 
hh
e
g
xc
nnn
mmm
zz
gg
zsfd
88
 
 
 
 
 
 
 
 
 oi เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง สถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
oi เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินงบประมาณ..
oi เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินงบประมาณ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการอุทยานแห่งชาติและบริการนักท่องเที่ยว)
oi เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง สถาปนิก ปฏิบัติงานประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ
 
 
 
 
 
 
 

        
           พิธีเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และงานแสดงวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าต่างๆ
            เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖
           ณ ลานนันทนาการ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

 

นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
ประเทศไทยสู่สากล “Thailand Parks Congress”...
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน
ระดับพื้นที่ อช.แม่วะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก...
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนายการส่วน
อุทยานแห่งชาติ พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับ
นายเสริมยศ สมมั่น ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๒
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฯ
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
...
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.สอช.
ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผน
การตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รอบที่ ๒ เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร สบอ.๑๑ (พิษณุโลก)
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ได้มาเป็นประธานเปิดงานโครงการอบรม
ลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger)
ณ อาคารค่ายเยาวชน ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำและบ้านพัก
เจ้าหน้าที่ขนาด 3 ครอบครัว ของ อช.รามคำแหง
ที่ก่อสร้างล่าช้า พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 701 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
Email: dnp14_tak@dnp.mail.go.th