นายบัลลังก์ บินลอย ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม
ข้าราชการส่วนอำนวยการ ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เข้าร่วมพิธี
สมโภชเทียนพรรษาประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดไผ่ล้อมตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
โดยมี นาย สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 201 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
E-Mail : dnp14_tak@dnp.mail.go.th