ยินดีต้อนรับสู่ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

รับชมนิทรรศการและวีดีทัศน์การส่งเสริมการปลูกบุกไข่ ชมแปลงทดลองการปลูกบุกไข่แปลงปี 2556-2558 พร้อมรับฟังการบรรยาย
จาก หน.โครงการฯ แล้วเดินทางไปเยี่ยมชมแปลงปลูกบุกไข่ของราษฎรที่ได้รับการส่งเสริมหัวพันธุ์และคำแนะนำจากโครงการฯ
จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมการแปรรูปบุก ณ บริษัท ยูเนียนไทย คอนยัค จำกัด ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก