ยินดีต้อนรับสู่ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

 

โดยมีนายสุรพล  เกวี ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่
ร่วมให้การต้อนรับและ บรรยายสรุปประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ แผน/ผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรค ของโครงการฯ