เส้นทางคมนาคม
     
 
   การเดินทางโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (ตาก – แม่สอด) ระยะทางประมาณ 86 กิโลเมตร ต่อจากนั้นใช้เส้นทาง สายแม่สอด– อุ้มผาง ถึงสามแยกซอโอ แยกเข้าอำเภอพบพระ ตรงกิโลเมตรที่ 8 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านรวมไทยพัฒนา 2 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ รวมระยะเวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ จากจังหวัดตาก  ถึงโครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์ประมาณ  2  ชั่วโมง