เส้นทางคมนาคม
         
 

การเดินทางโดยรถยนต์จากจังหวัดตาก โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (ตาก - แม่สอด) ระยะทางประมาณ 86 กิโลเมตร ต่อจากนั้นใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 (แม่สอด - อุ้มผาง) ถึงอำเภออุ้มผาง  ระยะทาง  168  กิโลเมตร จากนั้นเดินทางไปยังบ้านอุ้มผางคี  โดยใช้เส้นทาง อำเภออุ้มผาง - บ้านอุ้มผางคี ระยะทาง 15  กิโลเมตร