ยินดีต้อนรับเข้าสู่...ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)


นายบุญช่วย ชุนหกิจ
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
เวลา 14 นาฬิกา 17 นาที
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ภาพกิจกรรม
  • เวปไซด์บริการ

ภาพกิจกรรม

การรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
นายบุญช่วย ชุนหกิจ เข้ากราบสักการะสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคล
แก่ชีวิตการทำงานในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก
นายบุญช่วย ชุนหกิจ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจำหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมความเป็นสิริมงคล
แก่ชีวิตการทำงานในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
ณ สำนักบริหารพื้นื้อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) จ.ตาก

นายมงคล จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ส่วนฟื้นฟู
และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เข้าร่วมกิจกรรมสร้างป่าในเมือง เนื่องในวันต้นไม้
ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ บริเวณสวนสาธารณะชายน้ำปิง หน้าสำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก

นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง ผู้ตรวจราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยม โครงการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ตามแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ แปลงที่ ๑(๒)
และแปลงที่ ๒ โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ ๑
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ แปลงที่ ๙ และ แปลงที่ ๘
ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมี
นายมงคล จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูฯ ให้การต้อนรับ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000

โทร. 0-5551-1142 ต่อ 501 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
E-Mail : dnp14_tak@dnp.mail.go.th