ยินดีต้อนรับเข้าสู่...ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)

 
 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 แฟกซ์ 0-5551-1142  
E-Mail : dnp14_tak@dnp.mail.go.th