ค่านิยมองค์กร : ตรงต่อเวลา สามัคคี มีวินัย มุ่งเน้นผลงาน มองการณ์ไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


 

ผู้อำนวยการ

นายสันธาน มั่นคง
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 183
เมื่อวานนี้ 445
ทั้งหมด 824,178

ฝ่ายแผนงานฯ ส่วนอำนวยการ จัดประชุมการดำเนินงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สบอ.๑๔(ตาก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมี ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ พนักงานและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์(ศาลาร่วมใจ) สบอ.๑๔ (ตาก)


 
 
 
HOTSPOT 57