ค่านิยมองค์กร : ตรงต่อเวลา สามัคคี มีวินัย มุ่งเน้นผลงาน มองการณ์ไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


 

ผู้อำนวยการ

นายสันธาน มั่นคง
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 188
เมื่อวานนี้ 445
ทั้งหมด 824,183

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ร่วมกับชุมชนบ้านยะโม่คี,โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง, โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ,ตำรวจภูธรอำเภออุ้มผาง ,กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๗ , ทหารชุดมวลชนสัมพันธ์,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง,กำนันตำบลอุ้มผาง

ผู้ใหญ่บ้านกิ่วห้าง และคณะครอบครัวข่าว  ช่อง ๓  ปลูกป่าบ้านยะโม่คี พิกัดที่  ๔๗ Q ๐๔๙๓๐๕๘  UTM ๑๗๗๕๗๒๗  จำนวน ๑๐ ไร่  กล้าไม้พยุง  จำนวน ๑,๓๐๐ กล้า  โดยเป็นพื้นที่ที่ราษฎรบ้านยะโม่คีร่วมกันคืนให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางเพื่อปลูกป่า และร่วมกันดูแลต่อไป เมื่อวันที่ ๕  กันยายน  ๒๕๕๗

 

 
 
 
HOTSPOT 57