ค่านิยมองค์กร : ตรงต่อเวลา สามัคคี มีวินัย มุ่งเน้นผลงาน มองการณ์ไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


 

ผู้อำนวยการ

นายสันธาน มั่นคง
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 148
เมื่อวานนี้ 445
ทั้งหมด 824,143

นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ประธาน) ร่วมกับคณะทำงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ระดับอำเภอแม่ระมาด มีนายอำเภอแม่ระมาด ผบ.ฉรก๔ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการในพื้นที่

ทั้งทหาร ตำรวจ อปท. ป่าไม้ ร่วมประชุมบูรณาการทบทวนปรับแผนปฏิบัติงานเพื่อสามารถระงับเหตุพื้นที่หมู่บ้านและป่า บรรเทาผล กระทบที่เกิด ด้วยการร่วมมือจากทุกภาคส่วนรณรงค์ไม่เผาป่าลดหมอกควันและปล่อยขบวนชุดปฏิบัติงานตามแผนฯดังกล่าว เข้าดำเนินการในพื้นที่ ทั้งนี้ ตามข้อสั่งการแม่ทัพภาคที่ ๓ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘

 
 
 
HOTSPOT 57