ค่านิยมองค์กร : ตรงต่อเวลา สามัคคี มีวินัย มุ่งเน้นผลงาน มองการณ์ไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


 

ผู้อำนวยการ

นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 146
เมื่อวานนี้ 366
ทั้งหมด 699,694

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ เป็นประธาน ในการประชุมผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)

 เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) โดยมี 
นางสาวจินดา มหัทธนวัฒน์ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
นางสาวฉันทิชา สุวรรณเวช นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ
นายยงยุทธ ตีรเจริญ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ
นายอนุชิต สกุลบุญมา นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ
นายประสพสุข สังข์บุญมาก นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ
นางสาวนิภารัตน์ สืบศิริ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ
นางสาววรินทรา ว่องวิกย์การ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ
นายณัฐพล หน่อแก้ว นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ
นายกานต์ชิต ไชยแก้ว นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


 
 
 
HOTSPOT 57