ค่านิยมองค์กร : ตรงต่อเวลา สามัคคี มีวินัย มุ่งเน้นผลงาน มองการณ์ไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


 

ผู้อำนวยการ

นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 123
เมื่อวานนี้ 366
ทั้งหมด 699,671

นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ พร้อมด้วย นางกรภัทร์ ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน ในการประชุมตามแผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เมื่อวันที่ ๘  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ (ศาลาร่วมใจ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) โดยมี คณะผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าศูนย์ฯ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


 
 
 
HOTSPOT 57