ค่านิยมองค์กร : ตรงต่อเวลา สามัคคี มีวินัย มุ่งเน้นผลงาน มองการณ์ไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


 

ผู้อำนวยการ

นายสันธาน มั่นคง
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 695
เมื่อวานนี้ 347
ทั้งหมด 801,743

นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) โดยมี นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม


 
 
 
HOTSPOT 57