ค่านิยมองค์กร : ตรงต่อเวลา สามัคคี มีวินัย มุ่งเน้นผลงาน มองการณ์ไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


 

ผู้อำนวยการ

นายสันธาน มั่นคง
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 635
เมื่อวานนี้ 347
ทั้งหมด 801,683

นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ ร่วมงานโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณป่าดอยสุเทพ (ห้วยตึงเฒ่า) ท้องที่บ้านศาลา

หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ
เวลา ๑๐.๔๕ น. นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม

 
 
 
HOTSPOT 57