ค่านิยมองค์กร : ตรงต่อเวลา สามัคคี มีวินัย มุ่งเน้นผลงาน มองการณ์ไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


 

ผู้อำนวยการ

นายสันธาน มั่นคง
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 718
เมื่อวานนี้ 347
ทั้งหมด 801,766

นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ เป็นประธาน ในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานการควบคุมไฟป่า และวางแผนส่งกำลังพลเข้าดับไฟป่า เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ด้านตะวันออก จังหวัดตาก

โดยมี ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เวลา ๑๒.๓๐ น. นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ เป็นประธาน ในการประชุมวางแผนการบินเข้าดับไฟป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมี ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ เป็นประธาน ในการประชุมสรุปการติดตามผลการปฏิบัติงานการควบคุมไฟป่า และวางแผนส่งกำลังพลเข้าดับไฟป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมี ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓  
 
 
HOTSPOT 57