ค่านิยมองค์กร : ตรงต่อเวลา สามัคคี มีวินัย มุ่งเน้นผลงาน มองการณ์ไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


 

ผู้อำนวยการ

นายสันธาน มั่นคง
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 766
เมื่อวานนี้ 347
ทั้งหมด 801,814

นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ เป็นประธาน ในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานการควบคุมไฟป่า วางแผนส่งกำลังพลเข้าดับไฟป่า และประสานงานเพื่อใช้อากาศยานเข้าสอบพื้นที่การเกิดไฟป่า เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓

 เวลา ๐๙.๔๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมี ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
 

 
 
 
HOTSPOT 57