ค่านิยมองค์กร : ตรงต่อเวลา สามัคคี มีวินัย มุ่งเน้นผลงาน มองการณ์ไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


 

ผู้อำนวยการ

นายสันธาน มั่นคง
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 399
เมื่อวานนี้ 506
ทั้งหมด 908,066

ติดต่อองค์กร

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)

                                               
                          สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)  ตั้งอยู่ที่ ต.ป่ามะม่วง  อ.เมือง  จ.ตาก  ๖๓๐๐๐

 

 

 

หมายเลขโทรศัพท์  ภายในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)

                                          

ส่วนอำนวยการ  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๕๕ - ๕๑๑๑๔๒  ต่อ ๒๐๑ , ๒๐๒  
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร หมายเลขโทรศัพท์  ๐๕๕ - ๕๑๑๑๔๒  ต่อ ๓๐๑ , ๓๐๒  
ส่วนควบคุมและปฏิบัตการไฟป่า  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๕๕ - ๕๑๑๑๔๒  ต่อ ๓๕๑  
ส่วนอุทยานแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์  ๐๕๕ - ๕๑๑๑๔๒  ต่อ ๗๐๑  
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า หมายเลขโทรศัพท์  ๐๕๕ - ๕๑๑๑๔๒  ต่อ ๖๐๑  
ส่วนจัดการต้นน้ำ  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๕๕ - ๕๑๑๑๔๒  ต่อ ๘๐๑  
กลุ่มงานวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์  ๐๕๕ - ๕๑๑๑๔๒  ต่อ ๔๐๐  
กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ หมายเลขโทรศัพท์  ๐๕๕ - ๕๑๑๑๔๒  ต่อ ๑๕๑  
กลุ่มงานกฎหมาย
หมายเลขโทรศัพท์  ๐๕๕ - ๕๑๑๑๔๒  ต่อ ๔๕๐
 
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๕๕ - ๕๑๑๑๔๒  ต่อ ๒๕๐  
ติดต่อประชาสัมพันธ์  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๕๕ - ๕๑๑๑๔๒  ต่อ ๐  

 

                      


 

 
 
 
HOTSPOT 57