ค่านิยมองค์กร : ตรงต่อเวลา สามัคคี มีวินัย มุ่งเน้นผลงาน มองการณ์ไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


 

ผู้อำนวยการ

นายสันธาน มั่นคง
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 349
เมื่อวานนี้ 506
ทั้งหมด 908,016

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

 

เลขหมายอัตโนมัติ (055) 511142, 511721, 511615, 511442, 511542
หมายเลข ประจำงาน
0 ประชาสัมพันธ์
100 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14
101 หน้าห้อง ผอ.สำนักฯ
102 บ้านพัก ผอ.สำนักฯ
150 หน.กลุ่มประสานงาน ฯ
151 งานธุรการกลุ่มประสานงาน ฯ
200 ผอ.ส่วนอำนวยการ
201 ฝ่ายบริหารทั่วไป
202 งานธุรการ
203 งานการเงิน และบัญชี
205 หน.งานพัสดุ
206 งานพัสดุ
207 งานแผนงานและติดตามประเมินผล
208 งานวิทยุสื่อสาร
209 งานวิทยุสื่อสาร (โทรสาร)
210 ห้องประชุม (ศาลาร่วมใจ)
211 ร้านค้าสัวสดิการ
212 ป้อมยามรักษาการณ์
250 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
300 ผอ. ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
301 งานธุรการส่วน
302 ฝ่ายบริหารทั่วไป
303 งานคดีและของกลาง
351 งานธุรการส่วนฯ
400 กลุ่มวิชาการ
500 ผอ. ส่วนฟื้นฟูและะพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
501 งานธุรการส่วนฯ
502 ฝ่ายโครงการพิเศษ
503 ฝ่ายฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์
504 ฝ่ายจัดการที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์
505 งานธุรการฝ่ายจัดการที่ดินฯ
601 งานธุรการส่วนฯ
701 งานธุรการส่วนฯ
801 งานธุรการส่วนฯ
850 ผอ. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ตาก
850 ฝ่ายบริหารทั่วไป
852 ฝ่ายพัสดุ และแผนงาน
853 ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
855 ส่วนป้องกันรักษาป่า
856 ผอ. ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

 

 
 
 
HOTSPOT 57