ค่านิยมองค์กร : ตรงต่อเวลา สามัคคี มีวินัย มุ่งเน้นผลงาน มองการณ์ไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


 

ผู้อำนวยการ

นายสันธาน มั่นคง
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 378
เมื่อวานนี้ 506
ทั้งหมด 908,045

แผนผังเว็บไซต์

     เมนูบน

  หน้าแรก
  เกี่ยวกับหน่วยงาน
    

            ประวัติสำนักงาน
            วิสัยทัศน์
            พันธกิจ
            ยุทธศาสตร์
            รายนามผู้บังคับบัญชา
            วันสำคัญของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
            แผนที่
            รับเรื่องร้องเรียน
            ติดต่อองค์กร

     เมนูด้านซ้าย
 

  
 

  

           ส่วนอำนวยการ
           ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
           ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า
           ส่วนฟื้นฟุและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
           ส่วนอุทยานแห่งชาติ
           ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
           ส่วนจัดการต้นน้ำ
           กลุ่มงานวิชาการ
           กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ
           กลุ่มงานกฎหมาย
           ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
           ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๕ (ตาก)


  
 

           แหล่งท่องเที่ยว
           จองที่พักอุทยาน
           แผนผังเว็บไซต์

  

           กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
           จังหวัดตาก
 

        ระบบสารสนเทสภายในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)


      เมนูในระสารสนเทศภายใน  (Intranet)
 

            ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์

            กฎหมาย/หนังสือเวียน

            รายงานการประชุม

            รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

            เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ภายใน

            Intranet ภายในกรมอส.

            ข่าวประกวดราคา

            เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน

            แบบฟอร์มหนังสือราชการ
            ระเบียบกฎหมาย

            ดาวน์โหลดโปรแกรม

 

 
 
 
HOTSPOT 57