ค่านิยมองค์กร : ตรงต่อเวลา สามัคคี มีวินัย มุ่งเน้นผลงาน มองการณ์ไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


 

ผู้อำนวยการ

นายสันธาน มั่นคง
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 436
เมื่อวานนี้ 506
ทั้งหมด 908,103


บุคลากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล การติดต่อ
1 ชื่อ - นามสกุล : วิชัย อนันตศิริ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มงานกฏหมาย
เบอร์ภายใน : 450
เบอร์มือถือ : 095-360-9955
อีเมล์ : -
2 ชื่อ - นามสกุล : เทอดศักดิ์ หมอมนต์
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ หน.กลุ่มงานกฏหมาย
หน่วยงาน : กลุ่มงานวิชาการ ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มงานกฏหมาย
เบอร์ภายใน : 450
เบอร์มือถือ : 089-707-9937
อีเมล์ : -
3 ชื่อ - นามสกุล : กานดา ฟองแอม
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 501
เบอร์มือถือ : 085-336-1036
อีเมล์ : KANDA.FO@hotmail.com
4 ชื่อ - นามสกุล : สุมิตร แสงชัย
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 505
เบอร์มือถือ : 098-7899226
อีเมล์ : sugetupone@hotmail.com
5 ชื่อ - นามสกุล : กรพรรษ เกวี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 505
เบอร์มือถือ : 081-9723507
อีเมล์ : -
6 ชื่อ - นามสกุล : ธนกฤต วัฒนโชติ
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 505
เบอร์มือถือ : 088-0882370
อีเมล์ : -
7 ชื่อ - นามสกุล : พนาดร ใจดี
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 505
เบอร์มือถือ : 089-271-0234
อีเมล์ : pana_tum_n@msn.com
8 ชื่อ - นามสกุล : สุทธิฤทธิ์ บุญสุข
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 501
เบอร์มือถือ : 093-2763193
อีเมล์ : radeon722@hotmail.com
9 ชื่อ - นามสกุล : สุภาภรณ์ งาเนียม
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 501
เบอร์มือถือ : 088-154-6791
อีเมล์ : nganiam_taw@hotmail.com
10 ชื่อ - นามสกุล : อรจิรา โดดเดี่ยว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 202
เบอร์มือถือ : 083-9596633
อีเมล์ : -
11 ชื่อ - นามสกุล : สมพร เลาหะรัตน์
ตำแหน่ง : พนักงานสวนป่า ส 2
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ประจำสวนป่าพะวอ
เบอร์ภายใน : 501
เบอร์มือถือ : 081-7853630
อีเมล์ : -
12 ชื่อ - นามสกุล : สุรพงศ์ โดดเดี่ยว
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 206
เบอร์มือถือ : 087-3168421
อีเมล์ : -
13 ชื่อ - นามสกุล : ศิริรัตน์ สามกองาม
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 501
เบอร์มือถือ : 085-923-4551
อีเมล์ : neet.55@hotmail.com
14 ชื่อ - นามสกุล : พัชรี พรหมปั้น
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 501
เบอร์มือถือ : 081-972-8614
อีเมล์ : -
15 ชื่อ - นามสกุล : กัลยา สุกใส
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 501
เบอร์มือถือ : 087-848-3606
อีเมล์ : -
16 ชื่อ - นามสกุล : สมคิด ติต๊ะ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ช่วยปฏิบัติงานส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ประจำโครงการฟื้นฟูสภาพป่าบ้านอุ้มเปี้ยม หน่วยที่ 4
เบอร์ภายใน : 501
เบอร์มือถือ : 086-204-6413
อีเมล์ : -
17 ชื่อ - นามสกุล : ดิษยา ธนาธรณ์มงคล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 501
เบอร์มือถือ : 084-598-1816
อีเมล์ : -
18 ชื่อ - นามสกุล : รุ่งนภา กันหาคำ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 501
เบอร์มือถือ : 081-887-4509
อีเมล์ : l-thing--u@hotmail.com
19 ชื่อ - นามสกุล : อาทร ชมใคร
ตำแหน่ง : ช่างสำรวจ
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 504
เบอร์มือถือ : 089-641-8864
อีเมล์ : -
20 ชื่อ - นามสกุล : มนัส รัตนภิรมย์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 503
เบอร์มือถือ : 098-123-7582
อีเมล์ : -
21 ชื่อ - นามสกุล : ยิ่งยศ ทิโน
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 503
เบอร์มือถือ : 081-044-1440
อีเมล์ : too9951@gmail.com
22 ชื่อ - นามสกุล : ศักดิ์สิทธิ์ ใจยะสาร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หน.สวนป่าท่าสองยางหน.โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ช่วยปฏิบัติงานส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 503
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
23 ชื่อ - นามสกุล : สุรศักดิ์ คำปาแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หน.สวนป่าพะวอ
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ช่วยปฏิบัติงานส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 503
เบอร์มือถือ : 081-887-4731
อีเมล์ : -
24 ชื่อ - นามสกุล : สุรพล เกวี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ผอ.ส่วนประสานประสานโครงการพระราชดำริฯ
หน่วยงาน : ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 151
เบอร์มือถือ : 081-973-1625
อีเมล์ : -
25 ชื่อ - นามสกุล : เจริญ พรมมา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 503
เบอร์มือถือ : 081-324-1540
อีเมล์ : d1540@windowlive.com
26 ชื่อ - นามสกุล : นิติกรณ์ ไชยสิทธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หน.สวนป่าแม่ตื่น ผอ.ศูนย์บริหารโครงการปลูกป่าฯ
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 503
เบอร์มือถือ : 081-973-3501
อีเมล์ : Zikhome_007@hotmail.com
27 ชื่อ - นามสกุล : สัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หน.โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม บ้านถ้ำเสือ
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 503
เบอร์มือถือ : 081-950-6197
อีเมล์ : -
28 ชื่อ - นามสกุล : ปัญญา ถนอมทรัพย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หน่วยงาน : ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
เบอร์ภายใน : 151
เบอร์มือถือ : 089-957-3786
อีเมล์ : -
29 ชื่อ - นามสกุล : ก้อง อามระดิษฐ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หน.อุทยานลานสาง
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : 086-443-3010, 055-577207 fax. 055-894640
เบอร์มือถือ : 081-971-4164
อีเมล์ : Amratisha@dnp.go.th
30 ชื่อ - นามสกุล : ธนู พุกเส็ง
ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจชำนาญงาน
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 503
เบอร์มือถือ : 081-934-9725
อีเมล์ : -
31 ชื่อ - นามสกุล : ศุภโชค ตาใส
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หน.โครงการฟื้นฟูสภาพป่าบ้านอุ้มเปี้ยม หน่วยที่ 1
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 503
เบอร์มือถือ : 081-887-4609
อีเมล์ : -
32 ชื่อ - นามสกุล : จักรพรรดิ์ มานัสฤดี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หน.สวนป่าแม่ละมุก
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 503
เบอร์มือถือ : 081-727-8197
อีเมล์ : -
33 ชื่อ - นามสกุล : สุรกานต์ เริองอักษร
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หน.โครงการพัฒนาลุ่มน้ำยม และหน.โครงการปรับปรุงฯป่าแม่สิน
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 503
เบอร์มือถือ : 081-596-7528
อีเมล์ : karn490@hotmail.com
34 ชื่อ - นามสกุล : มนัชนก ปัญญาหมื่น
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ฝ่ายฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 503
เบอร์มือถือ : 085-604-3414
อีเมล์ : manat_26@hotmail.com
35 ชื่อ - นามสกุล : กนิษฐา สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กลุ่มงานวิชาการ
เบอร์ภายใน : 400
เบอร์มือถือ : 089-215-7585
อีเมล์ : -
36 ชื่อ - นามสกุล : อนิรุทธ บุญโยประการ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หน.ฝ่ายจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 504
เบอร์มือถือ : 088-272-5303
อีเมล์ : -
37 ชื่อ - นามสกุล : ธีร์ศักดิ์ ราชิวงค์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หน.ฝ่ายพื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 503
เบอร์มือถือ : 089-565-7367
อีเมล์ : Maetho401@hotmail.com
38 ชื่อ - นามสกุล : เสกสรรค์ เกตุตรง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หน.โครงการฟื้นฟูสภาพป่าบ้านอุ้มเปี้ยม หน่วยที่ 5
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 503
เบอร์มือถือ : 081-953-7590
อีเมล์ : -
39 ชื่อ - นามสกุล : นพดล ทาบุญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติลานสาง
เบอร์ภายใน : 086-443-3010, 055-577207 fax.055-894640
เบอร์มือถือ : 089-566-3202
อีเมล์ : Taboon_n@windowslive.com
40 ชื่อ - นามสกุล : มานิตย์ วโรดมบัณฑิต
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หน่วยงาน : ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 151
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : manit.ch@hotmail.com
41 ชื่อ - นามสกุล : คนึงนิจ ตันนุกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หน.ฝ่ายแผนงานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 503
เบอร์มือถือ : 086-084-3477
อีเมล์ : tunnukit@hotmail.com
42 ชื่อ - นามสกุล : ชโลธร บุญยงค์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 503
เบอร์มือถือ : 094-640-1950
อีเมล์ : phareforestry30@hotmail.com
43 ชื่อ - นามสกุล : สุชาติ รัตนเจียมรังษี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 503
เบอร์มือถือ : 081-7075858
อีเมล์ : -
44 ชื่อ - นามสกุล : สมควร มั่นคง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 101
เบอร์มือถือ : 089-272-8236
อีเมล์ : mang-14@hotmail.com
45 ชื่อ - นามสกุล : โสภา บุณโยประการ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 207
เบอร์มือถือ : 086-202-5344
อีเมล์ : tidtam14@hotmail.com
46 ชื่อ - นามสกุล : หัตถพล คล้ายแท้
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 208
เบอร์มือถือ : 081-534-3645
อีเมล์ : -
47 ชื่อ - นามสกุล : เฉลิมศรี ณ รัฐกิจ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 203
เบอร์มือถือ : 081-765-9284 , 081-675-9284
อีเมล์ : -
48 ชื่อ - นามสกุล : สุญาณี เกียรติสิน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 203
เบอร์มือถือ : 089-856-5459
อีเมล์ : teeza_399@hotmail.com
49 ชื่อ - นามสกุล : เทิดทูน ทองอิ่น
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 201
เบอร์มือถือ : 083-870-8609
อีเมล์ : -
50 ชื่อ - นามสกุล : จีระวัฒน์ ทองคงหาญ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 205
เบอร์มือถือ : 089-858-5636, 086-591-0654 , 087-858-5636
อีเมล์ : kunjee45@gmail.com
51 ชื่อ - นามสกุล : จรวยพร บุญเนียม
ตำแหน่ง : คนงาน
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 203
เบอร์มือถือ : 089-860-2603
อีเมล์ : Ruay_14@hotmail.com
52 ชื่อ - นามสกุล : จิตกานต์ ทองมา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 203
เบอร์มือถือ : 081-973-8281
อีเมล์ : jittakan-botan@hotmail.com
53 ชื่อ - นามสกุล : ชูใจ ดิษฐบรรจง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 203
เบอร์มือถือ : 081-281-4231
อีเมล์ : -
54 ชื่อ - นามสกุล : เฌอมาลย์ ตุ้ยดา
ตำแหน่ง : คนงาน
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 206
เบอร์มือถือ : 082-409-4337
อีเมล์ : -
55 ชื่อ - นามสกุล : ธนพร สุวรรณธร
ตำแหน่ง : คนงาน
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 203
เบอร์มือถือ : 086-208-3033
อีเมล์ : -
56 ชื่อ - นามสกุล : นราวดี สุริยะวงค์
ตำแหน่ง : คนงาน
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 207
เบอร์มือถือ : 086-737-9796
อีเมล์ : is6915@hotmail.com
57 ชื่อ - นามสกุล : บุญมี คำชุ่ม
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 203
เบอร์มือถือ : 085-050-4413
อีเมล์ : -
58 ชื่อ - นามสกุล : ปราณี วงษ์แดง
ตำแหน่ง : คนงาน
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 203
เบอร์มือถือ : 087-201-0923
อีเมล์ : -
59 ชื่อ - นามสกุล : ยุพิน สัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : คนงาน
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 202
เบอร์มือถือ : 084-722-9382
อีเมล์ : -
60 ชื่อ - นามสกุล : กรภัทร วงษ์ชัย
ตำแหน่ง : คนงาน
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 206
เบอร์มือถือ : 086-933-5711
อีเมล์ : -
61 ชื่อ - นามสกุล : อจลญา เครือยา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 084-740-0456
อีเมล์ : may_2550@hotmail.com
62 ชื่อ - นามสกุล : ลมโชย เปลี่ยนเนียม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 206
เบอร์มือถือ : 089-626-5989
อีเมล์ : -
63 ชื่อ - นามสกุล : สลิตา ไชยวงค์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 202
เบอร์มือถือ : 081-992-8198
อีเมล์ : salitta_tk@hotmail.com
64 ชื่อ - นามสกุล : อัญชัญ อนันตยา
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 206
เบอร์มือถือ : 084-816-1440
อีเมล์ : -
65 ชื่อ - นามสกุล : สีพันธ์ หมวกเชียงทอง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 206
เบอร์มือถือ : 086-925-8502
อีเมล์ : -
66 ชื่อ - นามสกุล : สายพิณ เนียมพูล
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 206
เบอร์มือถือ : 089-856-7419
อีเมล์ : -
67 ชื่อ - นามสกุล : กนก โพธิวรรณ
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 206
เบอร์มือถือ : 086-212-4480
อีเมล์ : -
68 ชื่อ - นามสกุล : จันทร์แรม อาจหาญ
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 206
เบอร์มือถือ : 085-728-6665
อีเมล์ : -
69 ชื่อ - นามสกุล : เอนก ลิ้มประเสริฐ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 203
เบอร์มือถือ : 089-644-5262
อีเมล์ : -
70 ชื่อ - นามสกุล : วริทธ์ธร จันธิดา
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 206
เบอร์มือถือ : 085-735-9171
อีเมล์ : -
71 ชื่อ - นามสกุล : ยุวดี เขื่อนสาร
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 203
เบอร์มือถือ : 081-740-2608
อีเมล์ : knoyk@hotmail.com
72 ชื่อ - นามสกุล : นิวัติ จันทร์รอด
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 206
เบอร์มือถือ : 084-624-5064
อีเมล์ : -
73 ชื่อ - นามสกุล : สกล สาลิกา
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 206
เบอร์มือถือ : 084-235-6355
อีเมล์ : -
74 ชื่อ - นามสกุล : รุ่งทิวา แสนนรินทร์
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 207
เบอร์มือถือ : 087-520-4599
อีเมล์ : asdf.qwe@hotmail.com
75 ชื่อ - นามสกุล : ณฤดี อินทร์พันธ์
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 202
เบอร์มือถือ : 081-888-7533
อีเมล์ : -
76 ชื่อ - นามสกุล : สายัณย์ คงเทือง
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 202
เบอร์มือถือ : 081-783-6625
อีเมล์ : -
77 ชื่อ - นามสกุล : พรชนิตว์ วงษ์โห้
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 207
เบอร์มือถือ : 088-428-5219
อีเมล์ : orange_som789@hotmail.com
78 ชื่อ - นามสกุล : มยุรี เรือนปัญญา
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 203
เบอร์มือถือ : 088-159-9599
อีเมล์ : kook2521@hotmail.com
79 ชื่อ - นามสกุล : จำรัส บุญทอ
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 206
เบอร์มือถือ : 087-735-6409
อีเมล์ : -
80 ชื่อ - นามสกุล : ฐาปนนท์ ภักดี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หน่วยงาน : ส่วนประสานความร่วมมือฯ
เบอร์ภายใน : 470
เบอร์มือถือ : 081-474-8310
อีเมล์ : -
81 ชื่อ - นามสกุล : สมปอง ทองสีเข้ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
เบอร์ภายใน : 0-5557-7736
เบอร์มือถือ : 081-675-5614
อีเมล์ : -
82 ชื่อ - นามสกุล : เพิ่มศักดิ์ กนิษฐชาต
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตอ.
เบอร์ภายใน : 0-5557-7736
เบอร์มือถือ : 081-918-0367
อีเมล์ : -
83 ชื่อ - นามสกุล : นภดล เวียงทอง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
เบอร์ภายใน : 0-5557-7441
เบอร์มือถือ : 087-849-3233
อีเมล์ : Nopdol_dol@hotmail.com
84 ชื่อ - นามสกุล : กิตติศักดิ์ สมศรี
ตำแหน่ง : นักวิชากากรป่าไม้ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
เบอร์ภายใน : 088-427-5272
เบอร์มือถือ : 087-193-2965
อีเมล์ : -
85 ชื่อ - นามสกุล : เสกสรร รองเดช
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า หน.ฝ่ายคุ้มครองสัตว์ป่า
เบอร์ภายใน : 601
เบอร์มือถือ : 081-379-1302
อีเมล์ : sek_surn35@hotmail.com
86 ชื่อ - นามสกุล : มนตรี วิริยจารี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า หน.ฝ่ายบริหาร
เบอร์ภายใน : 601
เบอร์มือถือ : 081-886-6948
อีเมล์ : sadpa_14@hotmail.com
87 ชื่อ - นามสกุล : ปิยะ ภิญโญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตอ.
เบอร์ภายใน : 0-5557-7736
เบอร์มือถือ : 086-534-2158
อีเมล์ : -
88 ชื่อ - นามสกุล : พลวีร์ บูชาเกียรติ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
เบอร์ภายใน : 055-910-200
เบอร์มือถือ : 089-999-2000
อีเมล์ : praramcave@hotmail.com
89 ชื่อ - นามสกุล : พรัญชัย ศิริพุฒ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
เบอร์ภายใน : 0-5557-7441
เบอร์มือถือ : 089-960-9220
อีเมล์ : -
90 ชื่อ - นามสกุล : มงคล คำสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
เบอร์ภายใน : 088-427-5272
เบอร์มือถือ : 089-961-1266
อีเมล์ : -
91 ชื่อ - นามสกุล : สุพรรณ คำภูษา
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า ส 1
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 086-448-2870
อีเมล์ : -
92 ชื่อ - นามสกุล : กาย ปุ้มตะมะ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส1
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 086-448-2870
อีเมล์ : -
93 ชื่อ - นามสกุล : สนิท ศรีสุราช
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษืป่า ส 1
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
เบอร์ภายใน : 0-5557-7441
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
94 ชื่อ - นามสกุล : นิรัน สอนสา
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า ส 1
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตืน
เบอร์ภายใน : 0-5557-7441
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
95 ชื่อ - นามสกุล : วันชัย โกสุมพันธ์
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า ส 1
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
เบอร์ภายใน : 0-5557-7441
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
96 ชื่อ - นามสกุล : อัมพร เชียงทอง
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป บ1
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
เบอร์ภายใน : 601
เบอร์มือถือ : 085-727-5382
อีเมล์ : -
97 ชื่อ - นามสกุล : บุญเลิศ คล้ายพันธุ์
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า ส1
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
เบอร์ภายใน : 0-5557-7441
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
98 ชื่อ - นามสกุล : วิเชียร แก้วกุลฑล
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส1
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
เบอร์ภายใน : 0-5557-7441
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
99 ชื่อ - นามสกุล : จงรัก อนันตศักดิ์
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า ส1
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
เบอร์ภายใน : 0-5557-7441
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
100 ชื่อ - นามสกุล : ไชยยันต์ อุดปิน
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า ส1
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
เบอร์ภายใน : 0-5557-7441
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
101 ชื่อ - นามสกุล : ทนง ดวงสุภา
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส1
หน่วยงาน : สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สอด
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
102 ชื่อ - นามสกุล : เจริญ ก๋าติ๊บ
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า ส1
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 088-427-5257
อีเมล์ : -
103 ชื่อ - นามสกุล : เฉลิม เกิดสมบูรณ์
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า ส1
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 088-427-5272
อีเมล์ : -
104 ชื่อ - นามสกุล : สมจิตร สิทธิเกตุ
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า ส1
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตวืป่าถ้ำเจ้าราม
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 086-448-2870
อีเมล์ : -
105 ชื่อ - นามสกุล : ขจร บุษบงภ์
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า ส1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตอ.
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
เบอร์ภายใน : 0-5557-7736
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
106 ชื่อ - นามสกุล : ธุเรียน สงพรมทิพย์
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า ส1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตอ
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
เบอร์ภายใน : 0-5557-7736
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
107 ชื่อ - นามสกุล : บุญเท ยศรุ่งเรือง
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า ส1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตอ.
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
เบอร์ภายใน : 0-5557-7736
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
108 ชื่อ - นามสกุล : สมเกิด คำปาน
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส1
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตอ.
เบอร์ภายใน : 0-5557-7736
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
109 ชื่อ - นามสกุล : ไพโรจน์ บุญเฮง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส1
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตอ.
เบอร์ภายใน : 0-5557-7736
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
110 ชื่อ - นามสกุล : ชิดชัย นิ่มเลห์
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า ส1
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตอ.
เบอร์ภายใน : 0-5557-7736
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
111 ชื่อ - นามสกุล : อินทร์จันทร์ สายนวล
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส1
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม
เบอร์ภายใน : 0-5557-7736
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
112 ชื่อ - นามสกุล : สุริยพงศ์ เฮียวิทย์
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
เบอร์ภายใน : 0-5557-7441
เบอร์มือถือ : 083-621-9839
อีเมล์ : nut_comsci2568@hotmail.com
113 ชื่อ - นามสกุล : ปนัดดา สับนก
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
เบอร์ภายใน : 601
เบอร์มือถือ : 085-049-5756
อีเมล์ : Panat2004@hotmail.com
114 ชื่อ - นามสกุล : กุลจนุช วิโยธา
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
เบอร์ภายใน : 601
เบอร์มือถือ : 080-509-2699
อีเมล์ : much_na27@hotmail.com
115 ชื่อ - นามสกุล : จุฑามาศ ขัดนาค
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
เบอร์ภายใน : 601
เบอร์มือถือ : 089-639-1280
อีเมล์ : pangna_555@hotmail.com
116 ชื่อ - นามสกุล : สุพจน์ สรรพชัย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หน.ฝ่ายอำนวยการ
หน่วยงาน : ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
เบอร์ภายใน : 351
เบอร์มือถือ : 081-787-2295
อีเมล์ : -
117 ชื่อ - นามสกุล : กิตติชัย คะอังกุ
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หน.สถานีควบคุมไฟป่าถ้ำเจ้าราม
หน่วยงาน : ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
เบอร์ภายใน : 055-896642
เบอร์มือถือ : 098-102-3231
อีเมล์ : joytaoba@hotmail.com
118 ชื่อ - นามสกุล : อรุณ จันทรา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หน่วยงาน : ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สถานีควบคุมไฟป่าแม่สอด
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 081-953-8695
อีเมล์ : -
119 ชื่อ - นามสกุล : ณัฐชาติ วิศิษฏ์สิน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หน.สถานีควบคุมไฟป่าอุ้มผาง
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติช่วยปฏิบัติงานส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 081-861-9640
อีเมล์ : -
120 ชื่อ - นามสกุล : เสน่ห์ ปิ่นอาภรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หน่วยงาน : ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สถานีควบคุมไฟป่าอุ้มผาง
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
121 ชื่อ - นามสกุล : สุเมธ มณีรัตนโสภณ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หน่วยงาน : ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 081-886-3102
อีเมล์ : noom-35@hotmail.com
122 ชื่อ - นามสกุล : รุจิรารัตน์ กีเกียง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน่วยงาน : ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
เบอร์ภายใน : 351
เบอร์มือถือ : 081-041-0029
อีเมล์ : rujirarat@hotmail.com
123 ชื่อ - นามสกุล : ทวีป วงษ์พาณิช
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส1
หน่วยงาน : ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
เบอร์ภายใน : 351
เบอร์มือถือ : 084-491-8363
อีเมล์ : -
124 ชื่อ - นามสกุล : ประดับ ธูปทอง
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า ส1
หน่วยงาน : สถานีควบคุมไฟป่าสุโขทัย
เบอร์ภายใน : 351
เบอร์มือถือ : 086-936-3031
อีเมล์ : -
125 ชื่อ - นามสกุล : เบญจพรรณ ในแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
เบอร์ภายใน : 351
เบอร์มือถือ : 085-261-8084
อีเมล์ : naikaew2009@hotmail.com
126 ชื่อ - นามสกุล : ศรนภา บรรเทา
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
เบอร์ภายใน : 351
เบอร์มือถือ : 086-973-3195
อีเมล์ : sornnpha_123@hotmail.com
127 ชื่อ - นามสกุล : มุตจิรา รองเมือง
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
เบอร์ภายใน : 351
เบอร์มือถือ : 087-313-8540
อีเมล์ : moo_nanja@hotmail.com
128 ชื่อ - นามสกุล : ศักดา แก้วมรกต
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หน.โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านมอโก้โพคี
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ช่วยปฏิบัติงานส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
เบอร์ภายใน : 151
เบอร์มือถือ : 081-727-9508
อีเมล์ : Sakda_kaew27@dnp.go.th
129 ชื่อ - นามสกุล : สงัด โรจนติรนันท์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ช่วยปฏิบัติงานส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
เบอร์ภายใน : 151
เบอร์มือถือ : 081-727-6765
อีเมล์ : S5904@hotmail.com
130 ชื่อ - นามสกุล : สมพร งาเนียม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หน.โครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ช่วยปฏิบัติงานส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
เบอร์ภายใน : 151
เบอร์มือถือ : 089-961-1036
อีเมล์ : -
131 ชื่อ - นามสกุล : วิสูตร ยืนวิไล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หน.โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จ.สุโขทัย
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ช่วยปฏิบัติงานส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
เบอร์ภายใน : 151
เบอร์มือถือ : 087-849-8569
อีเมล์ : -
132 ชื่อ - นามสกุล : สายชล วงษ์เมือง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หน่วยงาน : ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ช่วยปฏิบัติงานส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
เบอร์ภายใน : 151
เบอร์มือถือ : 081-786-3660
อีเมล์ : Fire_tak@hotmail.com
133 ชื่อ - นามสกุล : กัมพูฉัตร บุญสุข
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน่วยงาน : ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
เบอร์ภายใน : 151
เบอร์มือถือ : 094-626-4517
อีเมล์ : kam_too@hotmail.com
134 ชื่อ - นามสกุล : กาญจนา งาเนียม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน่วยงาน : ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
เบอร์ภายใน : 151
เบอร์มือถือ : 089-916-3599
อีเมล์ : kanjana_2522@windowslive.com
135 ชื่อ - นามสกุล : บุญสืบ เกิดแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ช่วยปฏิบัติงานส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 081-039-7025
อีเมล์ : -
136 ชื่อ - นามสกุล : จำลอง เนืองชิง
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
เบอร์ภายใน : 151
เบอร์มือถือ : 085-054-4913
อีเมล์ : -
137 ชื่อ - นามสกุล : ฐาปนี ศรีระเวช
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
เบอร์ภายใน : 151
เบอร์มือถือ : 095-307-3725
อีเมล์ : nitha_lpe@hotmail.com
138 ชื่อ - นามสกุล : จุฑาลักษณ์ โมมีเพชร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน่วยงาน : ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
เบอร์ภายใน : 151
เบอร์มือถือ : 081-962-6118
อีเมล์ : juthalak_lyl@hotmail.com
139 ชื่อ - นามสกุล : ภาภูมิ ส่วยอู
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
เบอร์ภายใน : 151
เบอร์มือถือ : 086-936-3100
อีเมล์ : -
140 ชื่อ - นามสกุล : เล็ก นิลพันธุ์
ตำแหน่ง : คนงาน
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 501
เบอร์มือถือ : 089-269-1196
อีเมล์ : -
141 ชื่อ - นามสกุล : เสมอ กรวยทอง
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ช่วยปฏิบัติงานส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 081-605-6012
อีเมล์ : -
142 ชื่อ - นามสกุล : บัลลังก์ บินลอย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
หน่วยงาน : ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ , หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เบอร์ภายใน : 250
เบอร์มือถือ : 081-816-7461
อีเมล์ : bunlung2545@hotmail.com
143 ชื่อ - นามสกุล : กฤษณา ชยามฤต
ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล
เบอร์ภายใน : 207
เบอร์มือถือ : 082-656-5416
อีเมล์ : pai_pandee@hotmail.com
144 ชื่อ - นามสกุล : รักษ์สิตา กองเพชร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เบอร์ภายใน : 250
เบอร์มือถือ : 088-281-4274
อีเมล์ : tooktikkim@hotmail.com
145 ชื่อ - นามสกุล : เสกสรร ชัยบัง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หน่วยงาน : อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 096-180-3262
อีเมล์ : -
146 ชื่อ - นามสกุล : สุรสิทธิ์ บุญเรือง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : 302
เบอร์มือถือ : 094-610-7227
อีเมล์ : -
147 ชื่อ - นามสกุล : ระนาท สุขเจริญ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หน.สายตรวจปราบปรามสายที่ 1
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : 303
เบอร์มือถือ : 081-727-0985
อีเมล์ : -
148 ชื่อ - นามสกุล : อาคม แสงดาว
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หน.สายตรวจปราบปรามสายที่ 2
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : 303
เบอร์มือถือ : 081-045-9991
อีเมล์ : -
149 ชื่อ - นามสกุล : สงกรานต์ ใจหลวง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สายตรวจปราบปรามสายที่3
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : 303
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
150 ชื่อ - นามสกุล : ธนวัฒน์ ชื่นจิต
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ขำนาญงาน
หน่วยงาน : อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
เบอร์ภายใน : 055-577590
เบอร์มือถือ : 085-737-2533
อีเมล์ : -
151 ชื่อ - นามสกุล : พีระ สุวรรณบัตร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หน.ปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าอำเภออุ้มผาง หน.วนอุทยานน้ำตกปะหละทะและหน.วนอุทยานถ้ำตะโค๊ะบิ
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 081-953-0882
อีเมล์ : jaijimmod@windowslive.com
152 ชื่อ - นามสกุล : เชาวลิต ฤกษ์เกษม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หน.ฝ่ายคดีและของกลาง
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : 303
เบอร์มือถือ : 081-881-7023
อีเมล์ : -
153 ชื่อ - นามสกุล : สาธิต มณฑาทิพย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน : ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือฯ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 081-887-8538
อีเมล์ : -
154 ชื่อ - นามสกุล : คำพันธ์ อีศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สายตรวจปราบปรามสายที่ 2
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : 303
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
155 ชื่อ - นามสกุล : สันติ ทิมเกลี้ยง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หน.ฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายป้องกันและปราบปราม หน.โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีที่ 3 (บ้านแสมไทย)
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : 302
เบอร์มือถือ : 081-785-7684
อีเมล์ : sunti--29@hotmail.com
156 ชื่อ - นามสกุล : พิทักษ์ ช่วยพูนชู
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : 701
เบอร์มือถือ : 097-918-7691
อีเมล์ : -
157 ชื่อ - นามสกุล : ลาเชล บำรุงทอง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : 301
เบอร์มือถือ : 081-881-7023
อีเมล์ : -
158 ชื่อ - นามสกุล : ศุภวิชญ์ ไทยน้อย
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : 301
เบอร์มือถือ : 085-050-9643
อีเมล์ : Liverpool_don_169@hotmail.com
159 ชื่อ - นามสกุล : ทองรวม คำประดิษฐ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : 301
เบอร์มือถือ : 087-572-1866
อีเมล์ : -
160 ชื่อ - นามสกุล : ชาติชาย บุญธรรม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : 301
เบอร์มือถือ : 080-117-4016
อีเมล์ : -
161 ชื่อ - นามสกุล : เพลิน ธิมะพงษ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ สายตรวจปราบปรามสายที่ 1
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 084-492-3497
อีเมล์ : -
162 ชื่อ - นามสกุล : สุวัฒน์ อ้ายคำ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ สายตรวจปราบปรามสายที่ 1
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 081-283-4726
อีเมล์ : -
163 ชื่อ - นามสกุล : ถิรวัฒน์ ปิ่นคำ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ สายตรวจปราบปรามสายที่1
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
164 ชื่อ - นามสกุล : ธนกร ขี้เหล็ก
ตำแหน่ง : พนักงาราชการ สายตรวจปราบปรามสายที่ 2
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 098-753-8985
อีเมล์ : -
165 ชื่อ - นามสกุล : จำรัส สิงห์ทา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ สายตรวจปราบปรามสายที่ 2
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 083-621-6443
อีเมล์ : -
166 ชื่อ - นามสกุล : จุลจอม ดำนิล
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ สายตรวจปราบปรามสายที่ 2
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 099-582-8829
อีเมล์ : -
167 ชื่อ - นามสกุล : ไกรวุฒิ สุขจิตร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ สายตรวจปราบปรามสายที่ 2
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 081-039-2249
อีเมล์ : -
168 ชื่อ - นามสกุล : ไกลทอง วงวิสาร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ สายตรวจปราบปรามสายที่ 2
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 086-119-5926
อีเมล์ : -
169 ชื่อ - นามสกุล : ไพโรจน์ เครือแดง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ สายตรวจปราบปรามสายที่ 3
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 086-201-0350
อีเมล์ : -
170 ชื่อ - นามสกุล : สมหวัง วงษ์ชัย
ตำแหน่ง : พนักงานาชการ สายครวจปราบปรามสายที่ 3
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 081-020-7841
อีเมล์ : -
171 ชื่อ - นามสกุล : ชำนาญ แก้วเล่อ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าอำเภออุ้มผาง
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 081-044-6375
อีเมล์ : -
172 ชื่อ - นามสกุล : ลิขิต ศรีวิสุทธิ์
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า ส1
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สายตรวจปราบปรามสายที่ 3
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 087-572-0316
อีเมล์ : -
173 ชื่อ - นามสกุล : ทองหล่อ เนื่องกลิ่น
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 081-283-8513
อีเมล์ : -
174 ชื่อ - นามสกุล : สมเดว เครืออิ่ม
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 087-842-4842
อีเมล์ : -
175 ชื่อ - นามสกุล : สัญชัย อ้นเหน่ง
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สายตรวจปราบปรามสายที่ 1
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 081-283-3719
อีเมล์ : -
176 ชื่อ - นามสกุล : สมนึก โฉมงาม
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สายตรวจปราบปรามสายที่ 1
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 083-331-2781
อีเมล์ : -
177 ชื่อ - นามสกุล : สุพจน์ เชื้ออินทร์
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สายตรวจปราบปรามสายที่ 1
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 087-198-3972
อีเมล์ : -
178 ชื่อ - นามสกุล : วิเชียร ชยามฤต
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สายตรวจปราบปรามสายที่ 2
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 081-707-5775
อีเมล์ : -
179 ชื่อ - นามสกุล : บุญธรรม อินทฉิม
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 088-165-5342
อีเมล์ : -
180 ชื่อ - นามสกุล : เมซาล ยะนาวงศ์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สายตรวจปราบปรามสายที่ 2
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 086-200-0625
อีเมล์ : -
181 ชื่อ - นามสกุล : นงคราญ ราชิวงค์
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : 301
เบอร์มือถือ : 081-786-3650
อีเมล์ : -
182 ชื่อ - นามสกุล : มงคล ภักดี
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : 301
เบอร์มือถือ : 087-209-1470
อีเมล์ : m.kmongkol-2509@hotmail.com
183 ชื่อ - นามสกุล : นนทพัทธ์ ละมุลตรี
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 093-149-0656
อีเมล์ : -
184 ชื่อ - นามสกุล : ยุทธศักดิ์ แสนนรินทร์
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 085-329-6810
อีเมล์ : -
185 ชื่อ - นามสกุล : ชรีรัตน์ สุวรรณ
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สายตรวจปราบปรามสายที่ 1
เบอร์ภายใน : 301
เบอร์มือถือ : 084-664-4789
อีเมล์ : -
186 ชื่อ - นามสกุล : ศรัณยา มาสู่
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สายตรวจปราบปรามสายที่ 2
เบอร์ภายใน : 301
เบอร์มือถือ : 085-727-1287
อีเมล์ : -
187 ชื่อ - นามสกุล : ประยงค์ บุญเรือง
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สายตรวจปราบปรามสายที่ 2
เบอร์ภายใน : 301
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
188 ชื่อ - นามสกุล : จันเพ็ญ ภูน้ำทอง
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าอำเภออุ้มผาง
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
189 ชื่อ - นามสกุล : นพดล มาเกิด
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าอำเภออุ้มผาง
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
190 ชื่อ - นามสกุล : สงกรานต์ ตำมะ
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ฐานปฏิบัิตการป้องกันรักษาป่าอำเภออุ้มผาง
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
191 ชื่อ - นามสกุล : ปรีชาชาญ สังข์นาค
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ฐานปฏิบัิตการป้องกันรักษาป่าอำเภออุ้มผาง
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
192 ชื่อ - นามสกุล : มณฑล หล้ามา
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ฐานปฏิบัิตการป้องกันรักษาป่าอำเภออุ้มผาง
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 096-224-1232
อีเมล์ : -
193 ชื่อ - นามสกุล : จิรวัฒน์ เย็นกาย
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : 701
เบอร์มือถือ : 081-281-4705
อีเมล์ : P3730101020986@hotmail.com
194 ชื่อ - นามสกุล : นพรัตน์ แก้วโมรา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หน.วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : 701
เบอร์มือถือ : 088-273-0875
อีเมล์ : pranprai30@hotmail.com
195 ชื่อ - นามสกุล : พิทักษ์ ช่วยพูนชู
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 097-918-7691
อีเมล์ : -
196 ชื่อ - นามสกุล : วีระ กอแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หน.อุทยานแห่ง่ชาติแม่เมยและหน.วนอุทยานแห่งชาติพระธาตุห้วยลึก
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : 055-577409, 080-118-4383
เบอร์มือถือ : 081-785-3433
อีเมล์ : maemoei@hotmail.com
197 ชื่อ - นามสกุล : ศุทธวีร์ ยศนันท์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หน.วนอุทยานแก่งห้วยตาก
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 081-046-8773
อีเมล์ : -
198 ชื่อ - นามสกุล : ปริญญา สมวงษ์อินทร์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 081-604-5031
อีเมล์ : -
199 ชื่อ - นามสกุล : พิมสุดา เครืออยู่
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : 701
เบอร์มือถือ : 081-281-1329
อีเมล์ : -
200 ชื่อ - นามสกุล : ประสาท กำเนิด
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หน.อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : 055-577447
เบอร์มือถือ : 089-957-1246
อีเมล์ : Khunpawor@hotmail.com
201 ชื่อ - นามสกุล : พนิต สุวรรณพัฒน์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
หน่วยงาน : ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 081-881-7023
อีเมล์ : -
202 ชื่อ - นามสกุล : อนุสรณ์ ม่วงอ่อน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ตรวจป่า(พร.)
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : 701
เบอร์มือถือ : 089-568-2809
อีเมล์ : -
203 ชื่อ - นามสกุล : เอกรัตน์ ราษี
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 084-688-5003
อีเมล์ : mumee2009@hotmail.com
204 ชื่อ - นามสกุล : สุนใจ กาศมณี
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 095-161-4860
อีเมล์ : -
205 ชื่อ - นามสกุล : สมบัติ เต็มรินทร์
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า ส 1
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 099-582-1950
อีเมล์ : -
206 ชื่อ - นามสกุล : บุญปลอด ธงชัย
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 097-921-0372
อีเมล์ : -
207 ชื่อ - นามสกุล : ประนม เกิดยิ้ม
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 094-740-2722
อีเมล์ : -
208 ชื่อ - นามสกุล : สมเกียรติ บ้านกล้วย
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 089-638-4498
อีเมล์ : -
209 ชื่อ - นามสกุล : สมพงษ์ อุชุการ
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 082-409-5965
อีเมล์ : -
210 ชื่อ - นามสกุล : บุญธรรม แก้วแสง
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 089-702-4273
อีเมล์ : -
211 ชื่อ - นามสกุล : สุวรรณ มีชัย
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 094-463-3983
อีเมล์ : -
212 ชื่อ - นามสกุล : ยงยุทธ เสียงล้ำ
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 081-674-6131
อีเมล์ : -
213 ชื่อ - นามสกุล : จอน พรมรินทร์
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า ส 1
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
214 ชื่อ - นามสกุล : สิงห์แดน อู่ตุ้ม
ตำแหน่ง : ช่างไม้ ส 1
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
215 ชื่อ - นามสกุล : พะเยาว์ ปานโต
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส 1
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
216 ชื่อ - นามสกุล : พันธ์เทพ เกิดยิ้ม
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า ส 1
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 080-507-0255
อีเมล์ : -
217 ชื่อ - นามสกุล : สุขสวัสดิ์ คำวาโย
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 084-491-1836
อีเมล์ : -
218 ชื่อ - นามสกุล : บุญเชิด โสนิกร
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 089-243-4618
อีเมล์ : -
219 ชื่อ - นามสกุล : เมธี สังข์ทุ่ง
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 081-180-4187
อีเมล์ : -
220 ชื่อ - นามสกุล : สมโภชน์ คำมูล
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 093-034-9150
อีเมล์ : -
221 ชื่อ - นามสกุล : สารภี เนื่องกลิ่น
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 091-842-9474
อีเมล์ : -
222 ชื่อ - นามสกุล : สมศรี อินจัน
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า ส 1
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 098-748-1943
อีเมล์ : -
223 ชื่อ - นามสกุล : ชลธิชา สุยะ
ตำแหน่ง : พนักงานทั่้วไป
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 087-204-1316
อีเมล์ : -
224 ชื่อ - นามสกุล : บุญทัน ผงผุย
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 095-635-5091
อีเมล์ : -
225 ชื่อ - นามสกุล : สุรัตน์ ธงไชย
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 081-972-8689
อีเมล์ : -
226 ชื่อ - นามสกุล : ปริวัตร ทองมีมา
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 081-046-5439
อีเมล์ : -
227 ชื่อ - นามสกุล : สมเนตร เนื่องกลิ่่น
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 088-445-5293
อีเมล์ : -
228 ชื่อ - นามสกุล : ปอลิน กว้างนอก
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 089-961-9393
อีเมล์ : -
229 ชื่อ - นามสกุล : สุทิน แสงฟ้าเลื่อน
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 082-403-1072
อีเมล์ : -
230 ชื่อ - นามสกุล : บุญเลิศ น้อยคำ
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 080-115-3134
อีเมล์ : -
231 ชื่อ - นามสกุล : ทวี อ้นด้วง
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า ส 1
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 061-345-5378
อีเมล์ : -
232 ชื่อ - นามสกุล : วิน แหวนทอง
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 095-160-5027
อีเมล์ : -
233 ชื่อ - นามสกุล : ศีลธรรม ปิมลื้อ
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า ส 1
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 089-957-4791
อีเมล์ : -
234 ชื่อ - นามสกุล : บรรจง ก๋าวงษ์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 093-825-0515
อีเมล์ : -
235 ชื่อ - นามสกุล : สุริยัน คันศรี
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า ส 1
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ มาช่วยปฏิบัติงานจาก สบอ.11 (พิษณุโลก)
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 084-578-6441
อีเมล์ : -
236 ชื่อ - นามสกุล : พิสิษฐ ฉวีวงษ์
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป บ 1
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ มาช่วยปฏิบัติงานจาก สบอ.9 (อุบลราชธานี)
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
237 ชื่อ - นามสกุล : สุนทร วังมา
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส 1
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ มาช่วยปฏิบัติงานจาก สบอ. 8 (ขอนแก่น)
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 081-282-9838
อีเมล์ : -
238 ชื่อ - นามสกุล : อัญชลี ปุพพโก
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : 701
เบอร์มือถือ : 089-567-2110
อีเมล์ : dopey_00@hotmail.com
239 ชื่อ - นามสกุล : อาภรณ์ คำประดิษฐ์
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : 701
เบอร์มือถือ : 087-306-3379
อีเมล์ : -
240 ชื่อ - นามสกุล : บุญทวี ม่วงอ่อน
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : 701
เบอร์มือถือ : 083-530-6825
อีเมล์ : goy_1330@hotmail.com
241 ชื่อ - นามสกุล : ศุทธินี มูลม่อม
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : 701
เบอร์มือถือ : 089-640-4906
อีเมล์ : gr_aew@hotmail.com
242 ชื่อ - นามสกุล : รุ่งระพี เครือยิ้ม
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : 701
เบอร์มือถือ : 085-730-8563
อีเมล์ : -
243 ชื่อ - นามสกุล : กุศล สุวรรณาภรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
หน่วยงาน : กลุ่มงานวิชาการ
เบอร์ภายใน : 400
เบอร์มือถือ : 081-973-3897
อีเมล์ : -
244 ชื่อ - นามสกุล : สันติ เอกะวิภาต
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หน่วยงาน : กลุ่มงานวิชาการ
เบอร์ภายใน : 400
เบอร์มือถือ : 087-3067093
อีเมล์ : -
245 ชื่อ - นามสกุล : กนิษฐา สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หน.งานบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานวิชาการ
เบอร์ภายใน : 400
เบอร์มือถือ : 089-215-7585
อีเมล์ : kompa_67@hotmail.com
246 ชื่อ - นามสกุล : พรวิณี งามใจตรง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน่วยงาน : กลุ่มงานวิชาการ
เบอร์ภายใน : 400
เบอร์มือถือ : 089-644-3132
อีเมล์ : smallkung@hotmail.com
247 ชื่อ - นามสกุล : สิทธิพร ลิ้มประเสริฐ
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานสำรวจ
หน่วยงาน : กลุ่มงานวิชาการ
เบอร์ภายใน : 400
เบอร์มือถือ : 084-9887044
อีเมล์ : limprasert10@hotmail.com
248 ชื่อ - นามสกุล : ชัชพงศ์ บัวเขียว
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานสำรวจ
หน่วยงาน : กลุ่มงานวิชาการ
เบอร์ภายใน : 400
เบอร์มือถือ : 090-7478252
อีเมล์ : mimchatpong@hotmail.com
249 ชื่อ - นามสกุล : ชไมพร ขัตติยะ
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่และงานธุรการ
หน่วยงาน : กลุ่มงานวิชาการ
เบอร์ภายใน : 400
เบอร์มือถือ : 080-514-0313
อีเมล์ : khuttiya56bom@hotmail.com
250 ชื่อ - นามสกุล : สุทธิพงศ์ สุขร่องช้าง
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานเรดด์พลัส
หน่วยงาน : กลุ่มงานวิชาการ
เบอร์ภายใน : 400
เบอร์มือถือ : 086-6752450
อีเมล์ : -
251 ชื่อ - นามสกุล : พิชัย จันทรทรัพย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ
เบอร์ภายใน : 801
เบอร์มือถือ : 081-887-2917
อีเมล์ : -
252 ชื่อ - นามสกุล : สมบัติ กลายเจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หน.หน่วยจัดการต้นน้ำเขื่อนภูมิพล
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 0-8170-7420-5
อีเมล์ : -
253 ชื่อ - นามสกุล : สุทิน วุฒิบุตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หน.หน่วยจัดการต้นน้ำแม่เงา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 0-8693-8005-8
อีเมล์ : -
254 ชื่อ - นามสกุล : นิยม สะอาดจิตต์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หน.หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำเย็น
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 0-8172-7864-5
อีเมล์ : -
255 ชื่อ - นามสกุล : เทวินทร์ จันทนุปาน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หน.หน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอร์
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 0-8188-2524-4
อีเมล์ : -
256 ชื่อ - นามสกุล : พงษกฤต รัตนภาค
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หน.หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลองน้อย-แม่กลองใหญ่
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 0-8784-8399-0
อีเมล์ : -
257 ชื่อ - นามสกุล : สถาพร สัปปพันธ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หน.หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ราก
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 0-8195-0588-8
อีเมล์ : -
258 ชื่อ - นามสกุล : บุญศักดิ์ สารยศ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ
เบอร์ภายใน : 801
เบอร์มือถือ : 0-8128-3161-6
อีเมล์ : -
259 ชื่อ - นามสกุล : ทวีวรรธน์ แดงมณี
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หน.สถานี 1 (บ้านห้วยน้ำเย็น) โครงการอนุรักษ์ สภาพป่าแม่ตื่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตาก
หน่วยงาน : ส่่วนจัดการต้นน้ำ
เบอร์ภายใน : 801
เบอร์มือถือ : 0-8199-2943-0
อีเมล์ : -
260 ชื่อ - นามสกุล : กฤชสุรีย์ อุนจะนำ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ
เบอร์ภายใน : 801
เบอร์มือถือ : 0-8188-7675-2
อีเมล์ : -
261 ชื่อ - นามสกุล : สุนิสา อินแปลง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ
เบอร์ภายใน : 801
เบอร์มือถือ : 0-8068-8831-3
อีเมล์ : too_qpi@hotmail.com
262 ชื่อ - นามสกุล : ศักดิ์สิทธิ์ คำแสง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอร์
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
263 ชื่อ - นามสกุล : จรัญ คงคำ
ตำแหน่ง : คนงาน
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอร์
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
264 ชื่อ - นามสกุล : ลำจวน คงคำ
ตำแหน่ง : คนงาน
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอร์
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 0-8784-6548-4
อีเมล์ : -
265 ชื่อ - นามสกุล : กมลชนก คงคำ
ตำแหน่ง : คนงาน
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอร์
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
266 ชื่อ - นามสกุล : เชาวลักษณ์ ยิ้มเกตุ
ตำแหน่ง : คนงาน
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอร์
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
267 ชื่อ - นามสกุล : ประเทือง สุขสนอง
ตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอร์
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
268 ชื่อ - นามสกุล : สมศักดิ์ กลายเจริญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำเขื่อนภูมิพล
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
269 ชื่อ - นามสกุล : ศิริวรรณ ทัพวงษ์
ตำแหน่ง : คนงาน
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำเขื่อนภูมิพล
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 0-8995-9146-9
อีเมล์ : -
270 ชื่อ - นามสกุล : สุภาพ ไตรวิทรีภานนท์
ตำแหน่ง : คนงาน
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่เงา
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 0-8995-9436-6
อีเมล์ : -
271 ชื่อ - นามสกุล : อำภา จิตตรง
ตำแหน่ง : คนงาน
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่เงา
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 0-8179-6055-6
อีเมล์ : -
272 ชื่อ - นามสกุล : สมภพ เครืออยู่
ตำแหน่ง : คนงาน
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่เงา
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
273 ชื่อ - นามสกุล : ปวีณา เครืออยู่
ตำแหน่ง : คนงาน
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่เงา
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
274 ชื่อ - นามสกุล : ทองเล็ก หล้าล้อง
ตำแหน่ง : คนงาน
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่เงา
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
275 ชื่อ - นามสกุล : ศักดา วนามงคลเลิศ
ตำแหน่ง : คนงาน
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่เงา
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
276 ชื่อ - นามสกุล : พิสิษฐ์ ฉวีวงศ์
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป บ.๑
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ราก
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 0-8211-1961-8
อีเมล์ : -
277 ชื่อ - นามสกุล : จุฑารัตน์ ส่งน้อย
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ
เบอร์ภายใน : 801
เบอร์มือถือ : 0-8881-4202-9
อีเมล์ : -
278 ชื่อ - นามสกุล : สมใจ เครืออยู่
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ
เบอร์ภายใน : 801
เบอร์มือถือ : 0-8103-8780-0
อีเมล์ : -
279 ชื่อ - นามสกุล : เจษฎา นันตา
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอร์
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
280 ชื่อ - นามสกุล : มาลี สุขสนอง
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอร์
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
281 ชื่อ - นามสกุล : วิวัฒน์ วงษ์หมอ
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอร์
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
282 ชื่อ - นามสกุล : กมลวรรณ แก้วประดิษฐ์
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นนัำ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอร์
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
283 ชื่อ - นามสกุล : ธเนตร สืบสายดี
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอร์
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
284 ชื่อ - นามสกุล : จีรศักดิ์ แก้วปวงคำ
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอร์
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
285 ชื่อ - นามสกุล : จีระ หอมเนียม
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอร์
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
286 ชื่อ - นามสกุล : จริยา จันทร์มูล
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอร์
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
287 ชื่อ - นามสกุล : ฐิติการ์ สงวนสุข
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอร์
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
288 ชื่อ - นามสกุล : เจษฎา ศิริวัล
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอร์
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
289 ชื่อ - นามสกุล : ภัควลัญชญ์ สืบสายดี
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอร์
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
290 ชื่อ - นามสกุล : เจนภพ ศรีเพ็งไพศาล
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอร์
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
291 ชื่อ - นามสกุล : วิลาวรรณ สุขเกษม
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอร์
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
292 ชื่อ - นามสกุล : นาฎชนก วงษ์หมอ
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอร์
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
293 ชื่อ - นามสกุล : กาญจนา มั่นคง
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอร์
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
294 ชื่อ - นามสกุล : จิราวุฒิ แจ่มแจ้ง
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ราก
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
295 ชื่อ - นามสกุล : อ้อย ทุมลา
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ราก
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
296 ชื่อ - นามสกุล : สุรพล ครอบครอง
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ราก
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
297 ชื่อ - นามสกุล : สมร ทากา
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ราก
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
298 ชื่อ - นามสกุล : พอน ศรีธรรม
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ราก
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
299 ชื่อ - นามสกุล : นะโรง ศรีธรรม
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ราก
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
300 ชื่อ - นามสกุล : นัย ทุมลา
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ราก
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
301 ชื่อ - นามสกุล : โกศล กลายเจริญ
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำเขื่อนภูมิพล
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
302 ชื่อ - นามสกุล : สุชาติ ชอบงาม
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำเขื่อนภูมิพล
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
303 ชื่อ - นามสกุล : อนัต สุขเครือ
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำเขื่อนภูมิพล
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
304 ชื่อ - นามสกุล : ประเสริฐ สุขคง
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำเขื่อนภูมิพล
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
305 ชื่อ - นามสกุล : สมใจ บุญชู
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำเขื่อนภูมิพล
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
306 ชื่อ - นามสกุล : พัด วงษ์น้อย
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำเขื่อนภูมิพล
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
307 ชื่อ - นามสกุล : พิเชษฐ กกฝ้าย
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลองน้อยฯ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
308 ชื่อ - นามสกุล : นาแล จาโลง
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลองน้อยฯ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
309 ชื่อ - นามสกุล : ไอ่สอ จาโลง
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลองน้อยฯ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
310 ชื่อ - นามสกุล : สิน จาโลง
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลองน้อยฯ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
311 ชื่อ - นามสกุล : อรพรรณ บุรีรักษ์
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลองน้อยฯ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
312 ชื่อ - นามสกุล : วรรณา แซ่หมี่
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลองน้อยฯ
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
313 ชื่อ - นามสกุล : อนันต์ แก้วสูงสิงขร
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำเย็น
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
314 ชื่อ - นามสกุล : วิริยะ บรรจงความดี
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำเย็น
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
315 ชื่อ - นามสกุล : จันตา ชัยแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำเย็น
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
316 ชื่อ - นามสกุล : ประกาศิต บรรจงความดี
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำเย็น
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
317 ชื่อ - นามสกุล : ศรีโพธิ์ ธิวงษ์
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำเย็น
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
318 ชื่อ - นามสกุล : ชัยพร พนาก่อเงิน
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำเย็น
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
319 ชื่อ - นามสกุล : เอกอัมรินทร์ แสนมณี
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่เงา
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
320 ชื่อ - นามสกุล : ศุภกิจ อมตะชีวาไพร
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่เงา
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
321 ชื่อ - นามสกุล : กิ๊วา ไพรสิทธิ
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่เงา
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
322 ชื่อ - นามสกุล : แจซา ไพรงามพลอย
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่เงา
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
323 ชื่อ - นามสกุล : สมชาย ธนมงคลวารี
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
หน่วยงาน : ส่วนจัดการต้นน้ำ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่เงา
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : -
324 ชื่อ - นามสกุล : ชุมพล แดงมา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : 055-577590
เบอร์มือถือ : 085-678-0456
อีเมล์ : -
325 ชื่อ - นามสกุล : ยุทธนา เสนาแปง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่่าไม้ชำนาญงาน
หน่วยงาน : ส่วนอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 201
เบอร์มือถือ : 081-3236970
อีเมล์ : -
326 ชื่อ - นามสกุล : พิมสุดา เครืออยู่
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หน่วยงาน : ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เบอร์ภายใน : 701
เบอร์มือถือ : 081-2811329
อีเมล์ : -
327 ชื่อ - นามสกุล : นายธำรงค์ ชินสุขใจประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
หน่วยงาน : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เบอร์ภายใน : 500
เบอร์มือถือ : 089-7550022
อีเมล์ : -
328 ชื่อ - นามสกุล : พิมพ์ศิริ ยานะโค
ตำแหน่ง : -
หน่วยงาน : -
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 088-2939256
อีเมล์ : -
329 ชื่อ - นามสกุล : วชิรศักดิ์ นาควัฒนเศรษฐ์
ตำแหน่ง : -
หน่วยงาน : -
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 089-856-4448
อีเมล์ : -
330 ชื่อ - นามสกุล : สมชาย ปรางนาค
ตำแหน่ง : -
หน่วยงาน : -
เบอร์ภายใน : -
เบอร์มือถือ : 081-886-9470
อีเมล์ : -
 
 
 
HOTSPOT 57