เส้นทางคมนาคม
       
 

        การเดินทางใช้เส้นทางถนนพหลโยธินจากจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง ถึงจังหวัดตาก มีระยะทาง ประมาณ 271 กิโลเมตร แล้วใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (ตาก - แม่สอด ) ระยะทางประมาณ 86 กิโลเมตร ต่อจากนั้น ใช้เส้นทางสาย แม่สอด - อุ้มผาง ถึงสามแยกซอโอแยกเข้าพบพระตรงกิโลเมตร เลขที่ 44 แยกเข้าบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 13 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ รวมระยะเวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ จากจังหวัดเชียงใหม่ถึงโครงการฯ ประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที