ต้นมะปะจ่อ

ต้นมะปะจ่อสมุนไพรแก้ไข้มาลาเรีย

   

ชื่ออื่นๆ :  กะลำเพาะต้น,หมาชล(ชลบุรี);  ดีงูต้น (พิษณุโลก);  ดำ(นครศรีธรรมราช); ตะพ้านก้น(เชียงใหม่); หงีน้ำ, หมักกอม, หยีน้ำใบเล็ก(ตรัง), มะปอจ่อ,
ชื่อพฤกษศาสตร์ :
   Picrasma javanica Blume
วงศ์ :
   Simaroubaceae
ลักษณะทั่วไป :
  เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 20 เมตร
       ใบ     เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 3-7 ใบ รูปรีแกมขอบขนาน ขอบใบเรียบ โคนใบมน ปลายใบแหลม กว้าง 1.5 - 2.5  เซนติเมตร ยาว 4.5 - 7 เซนติเมตร
      ดอก  มีครีมถึงสีเขียว ออกเป็นช่อที่ซอกใบ กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมมี 4 แฉก ยาว 1 มิลลิเมตร กลีบดอก 4 กลีบ ปลายแหลมโค้งกลับมีสันเห็นชัดเจน เกสรตัวผู้ 4 - 5 อัน แยกกัน เกสรยาวกว่ากลีบดอกในดอกตัวผู้ ดอกตัวเมียสั้นและเป็นหมัน หมอนรองดอกมี 4 พู  ดอกตัวเมียก้านเกสรมี 4 อัน ปลายแหลมจรดกัน
       ผล  
เป็นผลสดมีสีขาวแดงหรือฟ้า มีเนื้อบางๆเป็นกลุ่ม 2 - 4 ผล บนฐานรองดอกที่ขยายตัวขึ้นมา มีกลีบเลี้ยงสีเขียวสดรองรับ   เมื่อสุกผลสีดำ ผิวมัน ขนาด 0.8 - 1 เซนติเมตร
สรรพคุณตามตำรายา
 -  เปลือกต้น (เนื้อไม้มีรสขม)
แก้ไข้มาเลเรีย  แก้ไข้จับสั่น
แก้ไข้ตัวร้อน                 

-  ผล
  เป็นยากวาดคอเด็ก แก้เจ็บคอ
ข้อมูลการวิจัย
    สารเคมีที่พบ :
   เปลือกต้น มีสาร alkaloids
    ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา :  
alkaloids จากเปลือกต้น มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง และลดไข้ในสัตว์ทดลองได้ปานกลาง

   
 
 
ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร.0-5551-1142 ต่อ 151 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
E-Mail : dumri_2008@hotmail.com