กล้าไม้คงเหลือ
 
   
          ผลการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ
 
1. จังหวัดตาก
105,493 ไร่
 
2. จังหวัดสุโขทัย
  23,600 ไร่
 
   
 
   
          ภาพแสดงการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ
 
1. จังหวัดตาก
ดูภาพกิจกรรม
 
2. จังหวัดสุโขทัย
ดูภาพกิจกรรม
 
   
       

กลับหน้าหลัก