ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ

วันทที่ 8 สิงหาคม 2561
เวลา 16 นาฬิกา 00 นาที

- หนังสือสำนักฯ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษืที่ ๑๔ (ตาก)
- คำสั่งสำนักฯ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
- หนังสือสำนัก เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการติดตามและรายงานสถานการณ์ สภาพปัญหาสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม
- หนังสือกรมอุทยานฯ เรื่อง การมอบหมายการดำเนินงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
- แผนผังที่ ๑
- แผนผังที่ ๒
- เอกสารแนบ ๓

ข่าวประชาสัมพันธ์

- เรื่อง พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดินโคลนถล่ม / แผนที่ดินโคลนถล่ม

- เรื่อง ขอส่งแบบรายงานรับแจ้งเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ
- เรื่อง การปฏิบัติภารกิจตามตัวชี้วัด ที่ ๓๒ การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
- เรื่อง ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑ (๑๒๕/๒๕๕๘) เรื่อง พายุ "มูจีแก" (MUGIGAE )
- เรื่อง แบบรายงานรับแจ้งเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
- เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก
- เรื่อง แบบรายงานรับเเจ้งเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ ฉบับที่ ๔
- เรื่อง แบบรายงานรับแจ้งเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ
- เรื่อง รายงานผลการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน
ในพื้นที่

- เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
- เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์เตือนภัยพิบัติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
- เรื่อง เเต่งตั้งคณะทำงานศูนย์เตือนภัยพิบัติ กรมอุทยานเเห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- เรื่อง รวมข่าวน้ำท่วม ปี ๒๕๕๕
- เรื่อง การทบทวนแผนการป้องปันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗.
- เรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีโทรสารฯแจ้งว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยฉบับที่๑๖
เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย


รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน... Click..
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน" 
ฉบับที่ 23 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
     หย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน“ตาลัส” (TALAS) ได้เคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาแล้ว ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยจะมีผลกระทบต่อประเทศไทย ต่อไปอีก 1 วัน ดังนี้

        ภาคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และตาก

        ภาคกลาง: จังหวัดกาญจนบุรี อุทัยธานี และนครสวรรค์

        ภาคตะวันออก: จังหวัดจันทบุรี และตราด

        ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย

        สำหรับทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วย

       

        ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น.

        กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้.

       

        (ลงชื่อ) วันชัย ศักดิ์อุดมไชย

        (นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย)

        อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา


ข่าวเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดตาก
อุตุฯ เตือน 6 จ.เหนือ , 8 จ.อีสานระวังฝนตกหนัก 2-5 ส.ค.นี้ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)
- จนท.เร่งทำความสะอาดตลาดริมเมย (๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)
- ชาวตลาดริมเมย เข้าสำรวจความเสียหาย หลังน้ำลด (๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)
ในหลวงพระราชทานถุงยังชีพช่วยน้ำท่วมตาก
 
แผนที่แสดง

ข้อมูลและสาธารณประโยชน์