กิจกรรม
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกฎหมาย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
อาหารคาว -หวาน และพิธีเทเหล้าเข้าพรรษา
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑...

นายเทอดศักดิ์ หมอมนต์ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย ผู้แทนผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกฏหมาย และ เจ้าหน้าที่ส่วนประสานความร่วมมือฯ ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
   
   
   
   

 นายเทอดศักดิ์ หมอมนต์
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย