เมนูหลัก

เว็บไซต์บริการ

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน

ตารางการใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๒


รายการ


เดือน ธันวาคม / ครั้ง๒๔๖

 


รายการ


เดือน พฤศจิกายน / ครั้ง


บริการซ่อม ลงโปรแกรม อินเทอร์เนต ฯลฯ


บริการแผนที่ GIS


บริการปรับปรุงข้อมูลด้านเว็บไซต์
๑๒๐

 


รายการ


เดือน ตุลาคม / ครั้ง


บริการซ่อม ลงโปรแกรม อินเทอร์เนต ฯลฯ


บริการแผนที่ GIS


บริการปรับปรุงข้อมูลด้านเว็บไซต์
๑๖๕

 


รายการ


เดือน กันยายน / ครั้ง


บริการซ่อม ลงโปรแกรม อินเทอร์เนต ฯลฯ


บริการแผนที่ GIS


บริการปรับปรุงข้อมูลด้านเว็บไซต์
๓๓๓

 


รายการ


เดือน สิงหาคม / ครั้ง๑๓๒

 


รายการ


เดือน กรกฎาคม / ครั้ง

๑๐

๑๑๓

 


รายการ


เดือน มิถุนายน/ ครั้ง๙๐

 


รายการ


เดือน พฤษภาคม / ครั้ง๑๒๕

 


รายการ


เดือน เมษายน / ครั้ง


๑๑
๑๓๐

 


รายการ


เดือน มีนาคม / ครั้ง๑๑๗

 


รายการ


เดือน กุมภาพันธ์ / ครั้ง


๑๐
๑๗๖

 


รายการ


เดือน มกราคม / ครั้ง


๑๐
๒๕๙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Next....