เมนูหลัก

เว็บไซต์บริการ

เว็บไซต์เพื่อนบ้านกิจกรรมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อม
กิจกรรมโครงการวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า
Run For Rangers ลานสางมินิมาราธอน
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติลานสาง จังหวัดตาก

การให้บริการประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

การให้บริการด้านการซ่อม ลงโปรแกรม สื่อมัลติมิเดีย
และขอใช้อินเทอร์เน็ต

 


การให้บริการด้านแผนที่ ลงโปรแกรม arc gis

 

การให้บริการปรับปรุง ข้อมุลด้านเว็บไซต์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒....คลิก
 

ตารางการใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศประจำปี ๒๕๖๒


รายการ


เดือน กรกฎาคม / ครั้ง


บริการซ่อม ลงโปรแกรม อินเทอร์เนต ฯลฯ
๑๐

บริการแผนที่ GIS


บริการปรับปรุงข้อมูลด้านเว็บไซต์
๑๑๓

เพิ่มเติม.....

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย
พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อประธานคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.ระดับจังหวัด
เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ : geoinfotech 2013
การกำหนดแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้กับประชาชน เมื่อ วัน อังคาร
ที่ ๑๒ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๖
Application ที่หน้าสนใจ
- OruxMaps
- Shapefile over maps
- ArcGIS
- Geomobile
- GeoCam
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ ส่วนภูมิสารสนเทศสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
หลักเกณฑ์และใบสม้คร หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการปฏิบัต งานภาคสนาม

...................................................................................................................................................................

ประกาศ แจ้งข่าว !!! อบรมหลักสูตรอบรม GIS เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับงานภาคสนาม ประจำปี ๒๕๕๖ เริ่มรับบุคลากรแล้วนะคะ จัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๕ (ตาก)
รับจำนวนจำกัด ๕๐ คนเท่านั้น


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
- ปฏิบัติงานด้านGIS และมีพื้นฐานด้านนี้มาบ้าง 

- ท่านที่เคยผ่านหลักสูตรการอบรมขั้นประยุกต์ GIS ที่เคยจัดในม.เกษตร จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากคุณสมบัติไม่ตรงจะไม่รับพิจา รณานะคะ
วิธีการสมัคร
- ส่งชื่อ +พร้อมอีเมล+ เบอร์โทรติดต่อ มาที่ k.posirisakul@gmail.com 
- ระบุตำแหน่ง และ สบอ. สำนักฯ ที่ทำงานอยู่ด้วย
- ทางผู้รับสมัครจะติดต่อและส่งแบ บฟอร์มให้ท่านกรอกภายหลังได้รับ ข้อมูลท่านแล้ว
- ผลการพิจารณาจะแจ้งให้ภายหลัง