เมนูหลัก

เว็บไซต์บริการ

เว็บไซต์เพื่อนบ้านกิจกรรมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อม
กิจกรรมโครงการวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า
Run For Rangers ลานสางมินิมาราธอน
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติลานสาง จังหวัดตาก

การให้บริการประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

 

การให้บริการด้านการซ่อม ลงโปรแกรม สื่อมัลติมิเดีย
และขอใช้อินเทอร์เน็ต


การให้บริการด้านแผนที่ ลงโปรแกรม arc gis

 

การให้บริการปรับปรุง ข้อมุลด้านเว็บไซต์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒....คลิก
 

ตารางการใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศประจำปี ๒๕๖๒


รายการ


เดือน กันยายน / ครั้ง


บริการซ่อม ลงโปรแกรม อินเทอร์เนต ฯลฯ


บริการแผนที่ GIS


บริการปรับปรุงข้อมูลด้านเว็บไซต์
๓๓๓

เพิ่มเติม.....

ข่าวประชาสัมพันธ์