ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 โทรศัพท์ 055-511142 ต่อ 601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายปัญญา ถนอมทรัพย์
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 601 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
E-Mail : dnp14_tak@dnp.mail.go.th