ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 250   E-Mail : ict takdnp14@hotmail.com , gis.tak2014@gmail.com