เมนูหลัก

เว็บไซต์บริการ

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน

ภาพกิจกรรมปี พ.ศ.๒๕๕๘

   
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่
เพื่อให้คำแนะนำและสาธิตการใช้งาน smartphone
ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าในเขตอุทยาน
แห่งชาติตากสินมหาราช โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยาน
เเห่งชาติตากสินมหาราชเข้าร่วมในการอบรม
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศร่วมกิจกรรมสืบสาน

ประเพณีไทย "ม่วนอกม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง"
ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)

พร้อมร่วมอวยพรและขอพร นายไพศาล สถิตวิบูรณ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่
ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) พร้อม
ร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่ นายไพศาล สถิตวิบูรณ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๕ และวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘