กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม
เพื่อประมวลผลหาความเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม และอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555

 

กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อประมวลผลหาความเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า ณ อุทยานแห่งชาติแม่เมย เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2555

 
 

หน้า:1:2:3:4:5


ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 250 แฟกซ์ 0-5555-8059   E-Mail : icttakdnp14@hotmail.com